19 september, 2018

Om oss

Ljungs Optik är ett litet privatägt företag som grundades redan 1926 av makarna Ljung. Från början låg butiken om hörnet mot Vasaparken, men flyttade kort därefter till den nuvarande adressen Odengatan 91. Så småningom övertog barnen, Sven och Vera Ljung, verksamheten. Han var utbildad urmakare och hon en av de första kvinnor som studerat till optiker.  När syskonparet gick i pension i slutet av 1980-talet togs verksamheten över av kompanjonerna Börje Andersson och Iréne Persson. I och med att Börje pensionerades i slutet av 1990-talet, avvecklades urmakeridelen. Företaget drevs vidare av Iréne fram till 2017 då butiken överläts till Kerstin Gallwitz.

Butikskonceptet är helt och hållet vårt eget, och vi bestämmer själva hur vårt sortiment ska se ut. Flera av våra varumärken finns inte hos de stora kedjorna. Hit är man särskilt välkommen om man tröttnat på storskaliga och stereotypa butikskoncept.