19 september, 2018

Synundersökning

Synen förändras genom hela livet och behöver kontrolleras med jämna mellanrum.

Vi undersöker vilken styrka du behöver ha i dina glasögon och/eller om det finns något annat problem med ögonen som till exempel skelning. Vi mäter också ögontrycket. Vid behov skickas remiss till ögonläkare.

Vi gör även synscreening inför körkortsprövning och intyg på synstatus i de fall det behövs för anställning eller kurs.

Synundersökning:  390 kr

Synscreening/Körkortskontroll : 170 kr

Ring för bokning på 08 – 30 35 32 eller skicka dina önskemål till epost@ljungs.com.